Nord eller Syd?

I jagten efter at finde et hit på Langeland, har tvivlen ofte naget, når jeg er kørt over Langelandsbroen: “Skal jeg køre nordpå, eller sydpå i dag?” Mange gange er beslutningen taget i sidste øjeblik, og jeg har kastet bilen hurtigt i retning mod Bagenkop, andre gange har nord vundet.

Siden jeg tilbage i midt halvfemserne, twitchede to Hærfugle på Hou, så har jeg haft god fidus til nordøen. Dog uden rigtig at få det fulgt op, og jeg må indrømme at 99% af min tid i felten er blevet lagt på sydøen. En fejl måske?
Det gode ved at køre nordpå er, at man har følelsen af, at det bliver en selv, der finder hittet, for man møder sjældent andre birdere. Jeg har da også haft held til at støve en Sølvhejre og en Sortstrubet Bynkefugl op, men et egentligt hit er det ikke blevet til.

Derimod har heldet flere gange tilsmilet mig på Sydøen, nuvel jeg har også birdet næsten al tiden her, men er også blevet belønnet mere rimeligt i forhold til indsatsen.

Denne artikel har til formål at forsøge at opdele Langeland i zoner i håbet om, at man kan kaste sin indsats i felten mere målrettet ind, bedømt udfra historiens gang. Jeg har med udgangspunkt i SU-listen dags dato og SU-rapporterne gennemgået alle godkendte fund fra øen, og vil prøve dels geografisk og dels årstidmæssigt, at placere dem med det ene formål: “HVORNÅR OG HVOR FÅR MAN MEST FUGL FOR INDSATSEN!” Og lad det være sagt med det samme, konklusionen byder ikke på de store overraskelser.


Hvidøjet And (ikke forelagt SU), Tryggelev Nor, den 1. november 2011. Foto: Erhardt Ecklon

HOU TIL RUDKØBING
Et kig i SU rapporterne fortæller, at hvis man interesserer sig for sjældne fugle, så skal man vælge Nordlangeland fra. Blot to SU fund er det blevet til gennem tiderne, og hele 28 år siden sidst!! Kigger man nærmere på de to fund, bliver det næsten patetisk. Det ene fund drejer sig om en døende Stor Skrigeørn i 1978. Var vi flere der kørte til Nordlangeland, blev der sikkert også fundet mere, men det er også hævet over en hver tvivl, at der er længere mellem snapsene. Når det er sagt, så skal man holde et vågent øje med Botofte Mose, her er jeg sikker på, at der bliver fundet en sjov vader, terne eller andefugl inden længe. Jeg tipper, at Langelands næste Hvidøjet And ligger her. For en god ordens skyld, skal det lige nævnes, at der i 2000, både var 4 Damklirer og 1 Stribet Ryle ved Løkkeby Enge, men arterne er siden pillet af SU-listen.

Fra Hou til Rudkøbing gennem tiderne:
Stor Skrigeørn, mar., (en døende), Stengade Sø, 1978
Høgeugle, okt., Hou, 1984


Stor Skrigeørn (ikke forelagt SU), Vognsbjerg, den 12. april 2012. Foto: Tim Hesselballe Hansen

SÅ ER DET SYDPÅ
Så langt så godt. Skal man finde et hit på Langeland, så skal man sydpå. Nu er det ikke et spørgsmål om nord eller syd. Nu lyder spørgsmålet: “Hvor langt mod syd?”.
Efteråret er uomtvisteligt meget bedre på sydøen end på nordøen, og måske indbyder landskabet mod syd sig bedre til en god dag i felten med kort afstand mellem mange lokaliteter. De mange flere fuglekiggere sætter selvfølgelig sit præg på antallet af fundne sjældenheder.

De seneste år, har tanken strejfet mig, om man kan forøge sine muligheder, for at se sjældne fugle, hvis man placerer sig korrekt på sydøen, udfra hvor er der set flest sjældne fugle. Min umiddelbare indskydelse ville være, alle lokaliteter syd for Rudkøbing ville være et fint bud, men hvor er det bedst på sydøen?

RUDKØBING TIL HUMBLE
Dette området inddeles her i to, således, at vi kigger på området fra Rudkøbing til Lindelse først, her finder vi lokaliteter, så som Henninge Nor, Klæsø, Snare Mosen og Påø Enge.
I dette delområde er der gjort tre obs af Lille Skrigeørn fra Rudkøbing til Lindelse (13. maj 2012 ørnen inkl.), samt en Amerikansk Pibeand. Det vil sige at strækningen fra Rudkøbing til Lindelse har overgået hele nordøen, målt i SU-arter, også hvis dette års Lille Skrigeørn ikke godkendes. Syd for Lindelse udmærker Hennetved sig tilbage i historien med Gåsegrib og Sort Ibis! Grundet et birderkollektiv med bopæl i Hennetved, var der stor feltornitologisk aktivitet i midtfirserne i dette område. Ellers finder man ikke andre SU-fund nord for Humble. Så stræknngen fra Rudkøbing til Humble kan altså præstere 5 godkendte SU-fund gennem tiderne. Ikke imponerende ville nogen måske mene, men godkendt. Hvordan ser det ud,hvis man fortsætter mod syd?

Fra Rudkøbing til Humble gennem tiderne:
Sort Ibis, jun., Hennetved, 1986
Amr. Pibeand, apr.,Henninge Nor, 1998 (genfindes senere i Kelds Nor).
Gåsegrib, okt., Hennetved, 1986 (genfindes senere i Gulstavområdet).
Lille Skrigeørn, okt., Illebølle 1995 + jul., Rudkøbing 2003, (maj, Snaremosen 2012 – ikke godkendt)


Gåsegrib, Gulstav, 2. oktober 1986. Foto: Morten Müller

HUMBLE TIL BAGENKOP
På strækningen fra Humble til Bagenkop ligger lokaliteter som Fredmosen, Nørreballe Nor, Salme- og Tryggelev Nor, Ristingehalvøen medregnes til dette område og Klise Nor. Nørreballe Nor er endda en relativ ny jokerlokalitet, set i historisk perspektiv. Her tegner der sig et ret entydigt og ikke overraskende billede af, at krudtet skal bruges i og omkring områderne Tryggelev Nor og Nørreballe Nor. På Denne korte strækning stiger antallet af godkendte SU-fund nok en gang, da der gennem tiderne er gjort 6 (8) fund på strækningen Humble-Bagenkop. For mig helt ubegribeligt at der aldrig er fundet en SU-vader i Tryggelev Nor gennem tiderne, og efter at Damklire og Stribet Ryle er pillet af listen, er det nok også blevet lidt vanskeligere. Men Nørreballe Nor kan heller ikke leve evigt på en Hvidskægget Terne. Jeg kunne sagtens se en Terekklire, eller en Braksvale foruragere her.

Fra Humble til Bagenkop gennem tiderne:
Dværghejre, maj, Ristinge Mose, 1965
Pupurhejre, april, Fredmosen, 1989
Blåvinget And, maj, Tryggelev Nor, 1997
Hvidøjet And, okt., Tryggelev Nor, 2011 (Ikke forelagt SU)
Hvidskægget Terne, maj, Nørreballe Nor, 2009
Lille Skrigeørn, Nørreballenor, 30.31. maj 2012 (Ikke forelagt SU)
Steppeørn, sep., Vesteregn, 2008
Jagtfalk, okt., Tryggelev Nor, 1992


Hvidskægget Terne, den 16. maj 2009. Foto: Esben Eriksen

Således opløftet. Chancerne er forøget, hvis man afgrænser sin birding til syd for Humble, og dropper resten af øen.

BAGENKOP TIL DOVNS KLINT…RØD ZONE
Men for en god ordens skyld skal området syd for Bagenkop medtages. Her finder man lokaliteter, som Søgårds Mose, Gulstav Mose, Kelds Nor, Lunde Mosen, Fakkemosen, Søgårdspytten, og hele Gulstavområdet, som består af af mosaik af græsareal, småpytter, spredt krat, småskove og fortsat en del landbrugsjord. Et meget lille område, og med Kelds Nor, som det største vådområde, men er der høj vandstand her er lokaliteten stærkt forringet som rasteplads for vadere.
Der er ingen tvivl. Befinder du dig syd for Bagenkop- Vognsbjerg, så er du kørt ind i RØD ZONE!! Har man kun kort tid, og vil man øge sine chancer for at finde et hit, så skal man kun kigge syd for Bagenkop. Her er der gennem tiderne gjort 20 godkendte SU fund, og det må forventes at Stor Skrigeørn og Lille Skrigeørn, begge fotodokumenteret, bliver godkendt inden længe, og således er totalen bliver på 22 fund. Yderligere en Lille Skrigeørn fra efteråret 2011, set af mange, er ikke sendt ind.


Ørnevåge, Søgårds Mose, den 4. maj 2008. Foto: Erhardt Ecklon


Lille Skrigeørn, (ikke forelagt SU), Gulstav, den 12. maj 2011. Foto: Tim Hesseballe Hansen

Kigger man nærmere på de 20 (22) fund, så fordeler de sig over året med April: 2 (3), Maj: 4 (5), Juni:3, juli: 3, August:2, September: 4, Oktober: 2. Og man kan således lidt kækt sige, at man kan ligge på sofaen fra 1. november til 1. april, men så udelukker man nok sig selv fra, at finde Rubinnattergalen i november. Ydermere bør man bemærke, at kun et af de 21 fund drejer sig om en ringmærket fugl. Så, hvis ens strategi er, at ligge på ryggen på en bænk og drikke kaffe med ringmærkeren for at fedte for denne, i håb om at få forevist hittet før det slippes, så er chancerne for at gøre sine hoser grønne, nok større, hvis man bevæger sig ud i landskabet, og får ringmærkeren til at ringe, når lynet slår ned… (for nu napper de nok den Lille Rørs eller Buskrørs i juni).


Lille Gulben, Lundemosen den 5. juli 2011. Foto: Ib Jensen

Fra Bagenkop til Dovns Klint gennem tiderne:
Amerikansk Pibeand, apr., Kelds Nor, 1998, samme fugl som i Henninge Nor.
Gåsegrib, okt., Gulstavområdet, 1986, samme fugl som Hennetved
Slangeørn, apr., Bagenkop, 1986
Lille Skrigeørn, maj 2 (3) + sep 3, 5 godkendte fund + en række endnu ikke forelagte fund
Stor Skrigeørn, apr., Gulstavområdet, 2012 (ikke forelagt SU?) + min 2 ikke forelagte fund i nyere tid
Ørnevåge, maj, Søgårds Mose, 2008
Eleonorafalk, okt., Dovns Klint, 1988
Lille Rørvagtel, maj, Gulstav Mose, 2008
Rødvinget Braksvale, aug, Dovns Klint, 1982
Terekklire, jul., Kelds Nor, 1992
Lille Gulben,jul., Lundemosen, 2011
Hvidskægget Terne, jun., Gulstav Mose, 2008
Ellekrage, jun., Gulstav, Ørnehøj, 1986
Sorthovedet Gul Vipstjert (race), jul., Keldsnor, 2006
Vandsanger, aug., Kelds Nor, 1998
Sydlig Stor Tornskade, okt., Fakkemosen, 1995
Rosenbrystet Tornskade, jun., Fakkemosen, 2008

FAKTA:
Bagenkop til Dovnsklint: har produceret 20 (22) SU-fund gennem tiderne (heraf er de to oprindeligt opdaget nord for Bagenkop.)!

Hou til Bagenkop: har produceret 13 (16) fund (heraf er de to genfundet på sydspidsen)!

Bagenkop til Dovns Klint: 65% af alle godkendte SU-arter er set på sydspidsen.

Bagenkop til Dovnsklint: udgør ca 2,5 % af Langelands samlede areal på 284 kvadrat kilometer.

Der er ringmærket én SU-art på Langeland!

Der er gjort 31 godkendte SU-fund på Langeland, de 13 er rovfugle!

Der er aldrig fundet en SU-art i perioden 1. november – 7. april!

Der er ikke set en SU-art nord for Rudkøbing – Spodsbjerg landevejen i 28 år efter d.d. gældende SU liste

2011 og 2012: 5 fund er endnu ikke indsendt eller er under behandling i SU (Lille Skrigeørn 1 efterår 2011, Lille Skrigeørn 2 maj 2012, Stor Skrigeørn 1 april 2012 og Hvidøjet And efterår 2011).

About these ads
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

3 Kommentarer til Nord eller Syd?

 1. Henrik Knudsen skriver:

  Hej Esben

  I al beskedenhed, du glemmer, at DK´s første og indtil videre eneste godkendte Sorthovedet Gul Vipstjert løb rundt i Kelds nor i en periode i juli.
  VH
  Henrik Knudsen

  • ESE skriver:

   Hej Henrik
   Den havde jeg fuldstændig glemt, et super fund. Måske man lige skal tjekke om der er andre SU-racer, som skal med. Jeg fokuserede på fugle med artsstatus, og måske forklaringen på, at jeg havde glemt den. Jeg vil se, om jeg kan grave Hans Rytters billeder frem af arkivet:-)

 2. ESE skriver:

  Fandt nogle flere fejl i artiklen i form af sammentælling af SU fund. Nu burde det passe, men læsere der finder fejl eller får sendt deres fund ind er mere end velkomne til at underrette undertegnede via kommentar eller mail, så vi kan bibeholde overblikket:-)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s